کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

معرفی کتابهای تازه رسیده : محمد ص و پیامبران

vaezi
کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

معرفی کتابهای تازه رسیده : محمد ص و پیامبران

محمد)ص( وپيامبران)ع(

تكيه اصلي اين كتاب بر ترجمه حديث مفصلی از حضرت علی)ع( در مورد برتری رسول

خدا)ص( بر ساير پيامبران)ع( است كه در پاسخ به پر سشهای يك دانشمند يهودی بيان

كردند. معجزات رسول خدا)ص( و آشنائي از محتواي مرتبط به آيات 285 و 286 سوره مباركه بقره كه خدای سبحان به خاطر درخواست رسول خدا)ص( و كرامت آن حضرت برای امت ايشان تخفیف های فراوانی قائل شد از ديگر مباحث كتاب است.

كتاب شامل دو بخش است. بخش اول با عنوان «اولين كسی كه به بندگی خدا اقرار

كرد » با استناد به آيات و روايات ادله برتری رسول خدا)ص( نسبت به ساير پيامبران)ع( را بيان می کند. در اين قسمت مسائلي چون نَسَب و اجداد آن حضرت، بشار تهای پيامبران وكتب مقدس، پيشگويی دانشمندان رومی و ايرانی، علائم و معجزاتی كه هنگام ولادت اتفاق افتاد و معجزات دوران طفوليت و هنگام بعثت آمده است.

فصل دوم كتاب كه بخش عمد هاي از اثر را در برlمی گيرد، ترجمه احتجاج حضرت علی (ع)در مورد برتری رسول خدا)ص( بر ساير پيامبران)ع( است. روايت يست از امام موسی بن جعفر)ع( به نقل از پدرانش از امام حسین (ع).                                                    "این کتاب اکنون در کتابخانه های عمومی موجود است  "تاريخ : دو شنبه 10 آذر 1393 | 11:33 | نویسنده : vaezi |

معرفی کتاب های تازه رسیده : اطلس نبردهای ماندگار

معرفی و خلاصه کتاب 

اطلس نبردهاي ماندگار:

 انتشار اطلسهای مختلف براي عمليا تها به صورت مستقل و انتشار اطلسهای  كلي كه به

شرح مجموع هاي از عملياتهاي دوران دفاع مقدس مي پردازند، نقش ارزند ه اي در شرح روشن

و شفاف وقايع هشت سال دفاع مقدس دارد. در طول ساليان پس از جنگ اطلسهای متنوع

و مفيدي در حوز ه هاي مختلف منتشر شد ه اند كه از مهمترين آنها می توان به اطلسهای

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ اطلسهای منطقه محور و شهر محور كه توسط بنياد

حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس چاپ شدند، اشاره كرد.

اطلس دو زبانه نبردهاي ماندگار )فارسی  انگلیسی( حاوی اطلاعات و عک سهای جدید از

سال های دفاع مقدس است. طرح و تدوین این اطلس نظامی به کوشش سرهنگ مجتبی

جعفری و زیرنظر امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش انجام شد و تا

سال 1392 با 35 نوبت چاپ پرتيراژترين كتاب تاريخي دفاع مقدس بوده است.

اطلس نبردهای ماندگار در ۸ فصل با عناوین زير سامان يافته است: سال اول؛ تجاوز

سراسری و تثبیت دشمن. سال دوم؛ بیرون راندن دشمن. سال سوم؛ ورود به خاک عراق. سال

چهارم؛ فشارهای سیاسی برای تحمیل صلح. سال پنجم؛ جنگ شهرها و عملیات محدود.

سال ششم؛ تصرف فاو. سال هفتم؛ صدور قطعنامه ۵۹۸. سال هشتم؛ پذیرش قطعنامه ۵۹۸

و پایان جنگ.       

 

 

                                 " این کتاب اکنون در کتابخانه های عمومی موجود است "تاريخ : دو شنبه 10 آذر 1393 | 11:27 | نویسنده : vaezi |

امام موسیتاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | 17:54 | نویسنده : vaezi |

میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع)

امام هفتم ما فرمودند: «هر کس می خواهد قوی ترین مردم باشد، بر خدا تکیه کند».

امام موسی کاظم:خیر برسان و سخن نیک بگو و سست رأى و فرمان‏برِ هر کس مباش

مژده ای دل که شب میلاد کاظم آمده

، فاطمه بر دیدن موسی بن جعفرآمده

، کاظمین امشب چراغان ازوجود کاظم است

خانه ی صادق چراغان از حضور کاظم است

ولادت امام موسی کاظم مبارک بادتاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | 17:50 | نویسنده : vaezi |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.